Dach przecieka nie dlatego, że deszcz pada, ale dlatego, że w dachu dziura.


dach-przecieka-nie-dlatego-że-deszcz-pada-ale-dlatego-że-w-dachu-dziura
anonimdachprzeciekaniedlategożedeszczpadaaledachudziuradach przeciekaprzecieka nienie dlategoże deszczdeszcz padaale dlategow dachudachu dziuradach przecieka nieprzecieka nie dlategoże deszcz padaże w dachuw dachu dziuradach przecieka nie dlategoże w dachu dziura

Jesteśmy śmiertelni nie dlatego, że umrzemy, ale dlatego, że rozpoczęliśmy żyć.Kocham kobiety nie tylko dlatego, że są kobietami, ale dlatego, że nie są mężczyznami.Kobieta nieukształcona cierpi nie dlatego, że nie posiada wiedzy, ale dlatego, że nie może więcej mówić.Z kogo się śmieją nie dlatego, że głupi, ale dlatego, że inny od tłumu lub widzi to wszędzie, czego nie dopatrzą drudzy... ten ma przyszłość przed sobą.Niejeden walczy z przemocą nie dlatego, że jej nienawidzi, ale dlatego, że ją kocha. Tylko, że w najcenniejszej skrytce duszy sam jeden czuje się uprawniony do jej wywierania.Wierzy się w coś nie dlatego, że jest to racjonalne, lecz dlatego, że często powtarzane.