Daj­cie żyć po swo­jemu grzeszne­mu, a i świętym żyć będzie przyjemnie.


daj­cie-żyć-po swo­jemu-grzeszne­mu-a i świętym-żyć-będzie-przyjemnie
jacek kaczmarskidaj­cieżyćpo swo­jemugrzeszne­mua i świętymbędzieprzyjemniedaj­cie żyćżyć po swo­jemupo swo­jemu grzeszne­mua i świętym żyćżyć będziebędzie przyjemniedaj­cie żyć po swo­jemużyć po swo­jemu grzeszne­mua i świętym żyć będzieżyć będzie przyjemniedaj­cie żyć po swo­jemu grzeszne­mua i świętym żyć będzie przyjemnie

''Jeśli będzie Ci dane żyć sto lat, to ja chciałbym żyć sto lat mi­nus je­den dzień, abym nie mu­siał żyć ani jednego dnia bez Ciebie.Ze strachu, jaki przeżywa ludzkość można całkiem przyjemnie żyć; trzeba tylko o nim pisać.Każde z nas mu­si pójść inną drogą i żyć osob­no, nie możemy żyć ze sobą za kil­ka lat mi po­wiesz, że u Ciebie wszys­tko spoko będzie tak, ja wierzę w to głęboko Żyć tylko dla rodziny - to zwierzęcy egoizm, żyć dla jednego człowieka - podłość, żyć tylko dla siebie - hańba.Żyć tak by mieć dla ko­go żyć. Żyć tak by w chwi­li os­ta­tecznej mieć o kim myśleć.`Le­piej żyć w nieświado­mości czy żyć z tą świado­mością do końca?