Dający musi być wyższy w hierarchii od tego, którego karmi jak pisklę. Nie przyjmuje się wartości kulturowych od pogardzanego niewolnika.


dający-musi-być-wyższy-w-hierarchii-od-tego-którego-karmi-jak-pisklę-nie-przyjmuje-ę-wartoś-kulturowych-od-pogardzanego-niewolnika
konrad lorenzdającymusibyćwyższyhierarchiiodtegoktóregokarmijakpisklęnieprzyjmujesięwartościkulturowychpogardzanegoniewolnikadający musimusi byćbyć wyższywyższy ww hierarchiihierarchii odod tegoktórego karmikarmi jakjak pisklęnie przyjmujeprzyjmuje sięsię wartościwartości kulturowychkulturowych odod pogardzanegopogardzanego niewolnikadający musi byćmusi być wyższybyć wyższy wwyższy w hierarchiiw hierarchii odhierarchii od tegoktórego karmi jakkarmi jak pisklęnie przyjmuje sięprzyjmuje się wartościsię wartości kulturowychwartości kulturowych odkulturowych od pogardzanegood pogardzanego niewolnikadający musi być wyższymusi być wyższy wbyć wyższy w hierarchiiwyższy w hierarchii odw hierarchii od tegoktórego karmi jak pisklęnie przyjmuje się wartościprzyjmuje się wartości kulturowychsię wartości kulturowych odwartości kulturowych od pogardzanegokulturowych od pogardzanego niewolnikadający musi być wyższy wmusi być wyższy w hierarchiibyć wyższy w hierarchii odwyższy w hierarchii od tegonie przyjmuje się wartości kulturowychprzyjmuje się wartości kulturowych odsię wartości kulturowych od pogardzanegowartości kulturowych od pogardzanego niewolnika

Prawdziwą tragedią dla człowieka najczęściej nie jest niemożność dopięcia celu, ale rozczarowanie, którego doznaje po osiągnięciu tego, czego pragnął. Dlatego być mądrym życiowo to znaczy taki wybór celów, aby nie utraciły one swojej wartości, z chwilą gdy zostały osiągnięte.Prawdziwą tragedią człowieka najczęściej nie jest niemożność dopięcia celu, ale rozczarowanie, którego doznaje po osiągnięciu tego, czego pragnął. Dlatego być mądrym życiowo, to znaczy czynić taki wybór celów, aby nie utraciły one swej wartości z chwilą gdy zostały osiągnięte.Podstawową i najważniejszą funkcją kultury jest budowanie wartości, ustalanie ich hierarchii, to znaczy świadomy, moralny ich wybór ze wszystkimi konsekwencjami.Im ktoś wyżej jest postawiony przez Boga, w hierarchii społecznej, tym więcej musi wymagać od siebie.Szczęśliwe małżeństwo może być trwałe tylko wtedy, kiedy jest zawarte między ludźmi o nierównej wartości. W małżeństwie - to rzecz znana, banalna -jedno musi ustępować. Zwykle kobieta...Jest zwyczaj w krajach despotycznych, iż nie przystoi się zbliżyć do nikogo wyżej położonego od nas, nawet do króla, nie przynosząc mu podarku... Musi tak być w ustroju, gdzie nikt nie jest obywatelem; w rządzie, który wdraża pojęcie, iż wyższy nie jest nic winien niższemu; w rządzie, gdzie ludzie uważają się za związanych wzajem jedynie karami, jakie wymierzają jedni drugim...