Dający musi być wyższy w hierarchii od tego, którego karmi jak pisklę. Nie przyjmuje się wartości kulturowych od pogardzanego niewolnika.


dający-musi-być-wyższy-w-hierarchii-od-tego-którego-karmi-jak-pisklę-nie-przyjmuje-ę-wartoś-kulturowych-od-pogardzanego-niewolnika
konrad lorenzdającymusibyćwyższyhierarchiiodtegoktóregokarmijakpisklęnieprzyjmujesięwartościkulturowychpogardzanegoniewolnikadający musimusi byćbyć wyższywyższy ww hierarchiihierarchii odod tegoktórego karmikarmi jakjak pisklęnie przyjmujeprzyjmuje sięsię wartościwartości kulturowychkulturowych odod pogardzanegopogardzanego niewolnikadający musi byćmusi być wyższybyć wyższy wwyższy w hierarchiiw hierarchii odhierarchii od tegoktórego karmi jakkarmi jak pisklęnie przyjmuje sięprzyjmuje się wartościsię wartości kulturowychwartości kulturowych odkulturowych od pogardzanegood pogardzanego niewolnikadający musi być wyższymusi być wyższy wbyć wyższy w hierarchiiwyższy w hierarchii odw hierarchii od tegoktórego karmi jak pisklęnie przyjmuje się wartościprzyjmuje się wartości kulturowychsię wartości kulturowych odwartości kulturowych od pogardzanegokulturowych od pogardzanego niewolnikadający musi być wyższy wmusi być wyższy w hierarchiibyć wyższy w hierarchii odwyższy w hierarchii od tegonie przyjmuje się wartości kulturowychprzyjmuje się wartości kulturowych odsię wartości kulturowych od pogardzanegowartości kulturowych od pogardzanego niewolnika

Podstawową i najważniejszą funkcją kultury jest budowanie wartości, ustalanie ich hierarchii, to znaczy świadomy, moralny ich wybór ze wszystkimi konsekwencjami. -Zbigniew Herbert
podstawową-i-najważniejszą-funkcją-kultury-jest-budowanie-wartoś-ustalanie-ich-hierarchii-to-znaczy-świadomy-moralny-ich-wybór-ze-wszystkimi
Im ktoś wyżej jest postawiony przez Boga, w hierarchii społecznej, tym więcej musi wymagać od siebie. -Stefan Wyszyński kard
im-ktoś-wyżej-jest-postawiony-przez-boga-w-hierarchii-społecznej-tym-więcej-musi-wymagać-od-siebie