Daj mi wytrwanie i sił wiele, Boże, w życiu, co będzie twórcze i szalone.


daj-mi-wytrwanie-i-ł-wiele-boże-w-życiu-co-będzie-twórcze-i-szalone
julian tuwimdajmiwytrwaniesiłwielebożeżyciucobędzietwórczeszalonedaj mimi wytrwaniewytrwanie isił wielew życiuco będziebędzie twórczetwórcze ii szalonedaj mi wytrwaniemi wytrwanie iwytrwanie i siłi sił wieleco będzie twórczebędzie twórcze itwórcze i szalonedaj mi wytrwanie imi wytrwanie i siłwytrwanie i sił wieleco będzie twórcze ibędzie twórcze i szalonedaj mi wytrwanie i siłmi wytrwanie i sił wieleco będzie twórcze i szalone

Boże, zdejm z me­go ser­ca jaskółczy niepokój, daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj.Boże, daj mi cier­pli­wość, bym po­godził się z tym, cze­go zmienić nie jes­tem w sta­nie. Daj mi siłę, bym zmieniał to co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jed­no od drugiego.Jeżeli, daj Boże, Pan Bóg jest, to chwała Bogu, ale natomiast jeśli, nie daj Bóg, Pana Boga nie ma, to niech was ręka boska broni.Pamiętaj, że wszystko, co twórcze i nowatorskie, będzie naśladowane.Tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra Nie daj mi Boże, broń Boże skosztować tak zwanej życiowej mądrości póki życie trwa!W życiu każdego prawidłowo rozwiniętego chłopca przychodzi taki czas, gdy nawiedza go szalone pragnienie udania się gdziekolwiek w poszukiwaniu ukrytych skarbów.