Daje dobrze i dużo, kto wraz z podarkiem daje uśmiech.


daje-dobrze-i-żo-kto-wraz-z-podarkiem-daje-uśmiech
anonimdajedobrzedużoktowrazpodarkiemdajeuśmiechdaje dobrzedobrze ii dużokto wrazwraz zz podarkiempodarkiem dajedaje uśmiechdaje dobrze idobrze i dużokto wraz zwraz z podarkiemz podarkiem dajepodarkiem daje uśmiechdaje dobrze i dużokto wraz z podarkiemwraz z podarkiem dajez podarkiem daje uśmiechkto wraz z podarkiem dajewraz z podarkiem daje uśmiech

Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje.Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje.Dwa razy daje, kto prędko daje.Je­den szcze­ry uśmiech tak wiele daje....ser­ce ucieka, wiatr po­niósł uśmiech. od­daję siebie.Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności i daje więcej światła.