Daje dobrze i dużo, kto wraz z podarkiem daje uśmiech.


daje-dobrze-i-żo-kto-wraz-z-podarkiem-daje-uśmiech
anonimdajedobrzedużoktowrazpodarkiemdajeuśmiechdaje dobrzedobrze ii dużokto wrazwraz zz podarkiempodarkiem dajedaje uśmiechdaje dobrze idobrze i dużokto wraz zwraz z podarkiemz podarkiem dajepodarkiem daje uśmiechdaje dobrze i dużokto wraz z podarkiemwraz z podarkiem dajez podarkiem daje uśmiechkto wraz z podarkiem dajewraz z podarkiem daje uśmiech

Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje. -Tersteegen
bogaty-jest-ten-kto-żo-posiada-bogatszy-kto-ło-potrzebuje-najbogatszy-kto-wiele-daje
Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje. -Erihc Fromm
nie-jest-bogaty-ten-kto-żo-lecz-ten-kto-żo-daje
Je­den szcze­ry uśmiech tak wiele daje.... -stokrotka123
je­den-szcze­ry-uśmiech-tak-wiele-daje
ser­ce ucieka, wiatr po­niósł uśmiech. od­daję siebie. -cytlopka
ser­-ucieka-wiatr-po­ósł-uśmiech-od­daję-siebie
Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności i daje więcej światła. -Archibald Joseph Cronin
uśmiech-kosztuje-mniej-od-elektrycznoś-i-daje-więcej-światła