Daleko trudniej ukochać niewolnika, niżeli pisać o zniesieniu niewoli.


daleko-trudniej-ukochać-niewolnika-żeli-pisać-o-zniesieniu-niewoli
adam mickiewiczdalekotrudniejukochaćniewolnikaniżelipisaćzniesieniuniewolidaleko trudniejtrudniej ukochaćukochać niewolnikaniżeli pisaćpisać oo zniesieniuzniesieniu niewolidaleko trudniej ukochaćtrudniej ukochać niewolnikaniżeli pisać opisać o zniesieniuo zniesieniu niewolidaleko trudniej ukochać niewolnikaniżeli pisać o zniesieniupisać o zniesieniu niewoliniżeli pisać o zniesieniu niewoli

Daleko trudniej jest żyć dla sprawy, aniżeli dla niej umrzeć.Ktoś chciał mnie ukochać lecz ser­ce mu pękło.Ludzie, którzy pisać nie potrafią, piszą zbyt wiele o tych, którzy pisać powinni.Trzeba niekiedy wiedzieć, jak daleko można się posunąć za daleko.Wyczucie taktu mówi nam, jak daleko możemy posunąć się za daleko.Świat jest pełen nies­pra­wied­li­wości. Ban­kier może na­pisać zły poemat i nic. A niech tyl­ko poeta spróbu­je wy­pisać zły czek.