Daremnie szukać wielkiego szczęścia po niskiej cenie.


daremnie-szukać-wielkiego-szczęścia-po-niskiej-cenie
anonimdaremnieszukaćwielkiegoszczęściaponiskiejceniedaremnie szukaćszukać wielkiegowielkiego szczęściaszczęścia popo niskiejniskiej ceniedaremnie szukać wielkiegoszukać wielkiego szczęściawielkiego szczęścia poszczęścia po niskiejpo niskiej ceniedaremnie szukać wielkiego szczęściaszukać wielkiego szczęścia powielkiego szczęścia po niskiejszczęścia po niskiej ceniedaremnie szukać wielkiego szczęścia poszukać wielkiego szczęścia po niskiejwielkiego szczęścia po niskiej cenie

Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekają na dużeSą ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekają na duże.Głęboki upadek prowadzi często do wielkiego szczęścia.Natura podpowiada, by szukać szczęścia w ekscesach, a niestałość mężczyzn dowodzi, że tylko głupcy trzymają żądze na wodzy.Przez poszukiwanie szczęścia dla niego samego osiąga się tylko nudę i aby znaleźć szczęście, trzeba szukać czegoś innego niż szczęście.Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia.