Darujemy przecież mężczyznom niemoralne postępowanie tak długo, jak długo głoszą zasady moralne i tym samym uznają swoje błędy.


darujemy-przecież-mężczyznom-niemoralne-postępowanie-tak-długo-jak-długo-głoszą-zasady-moralne-i-tym-samym-uznają-swoje-błędy
george bernard shawdarujemyprzecieżmężczyznomniemoralnepostępowanietakdługojakdługogłoszązasadymoralnetymsamymuznająswojebłędydarujemy przecieżprzecież mężczyznommężczyznom niemoralneniemoralne postępowaniepostępowanie taktak długojak długodługo głoszągłoszą zasadyzasady moralnemoralne ii tymtym samymsamym uznająuznają swojeswoje błędydarujemy przecież mężczyznomprzecież mężczyznom niemoralnemężczyznom niemoralne postępowanieniemoralne postępowanie takpostępowanie tak długojak długo głosządługo głoszą zasadygłoszą zasady moralnezasady moralne imoralne i tymi tym samymtym samym uznająsamym uznają swojeuznają swoje błędydarujemy przecież mężczyznom niemoralneprzecież mężczyznom niemoralne postępowaniemężczyznom niemoralne postępowanie takniemoralne postępowanie tak długojak długo głoszą zasadydługo głoszą zasady moralnegłoszą zasady moralne izasady moralne i tymmoralne i tym samymi tym samym uznajątym samym uznają swojesamym uznają swoje błędydarujemy przecież mężczyznom niemoralne postępowanieprzecież mężczyznom niemoralne postępowanie takmężczyznom niemoralne postępowanie tak długojak długo głoszą zasady moralnedługo głoszą zasady moralne igłoszą zasady moralne i tymzasady moralne i tym samymmoralne i tym samym uznająi tym samym uznają swojetym samym uznają swoje błędy

W miłości Jak długo istnieje życie, tak długo istnieć będą nadzieje.Jak długo trwa sen, tak długo nie jest on snem.Rzeczy żyją tak długo, jak długo ktoś się ni­mi opiekuje.Jak długo is­tnieje życie, tak długo is­tnieć będzie nadzieja.Człowiek myli się tak długo, jak długo do czegoś dąży.