Daw­niej dziew­częta ru­mieniły się gdy się wstydziły. Dziś się wstydzą gdy się rumienią.


daw­niej-dziew­czę-ru­mieniły ę-gdy ę-wstydziły-dziś ę-wstydzą-gdy ę-rumienią
maurice chevalierdaw­niejdziew­czętaru­mieniły sięgdy sięwstydziłydziś sięwstydząrumieniądaw­niej dziew­czętadziew­częta ru­mieniły sięru­mieniły się gdy sięgdy się wstydziłydziś się wstydząwstydzą gdy sięgdy się rumieniądaw­niej dziew­częta ru­mieniły siędziew­częta ru­mieniły się gdy sięru­mieniły się gdy się wstydziłydziś się wstydzą gdy sięwstydzą gdy się rumieniądaw­niej dziew­częta ru­mieniły się gdy siędziew­częta ru­mieniły się gdy się wstydziłydziś się wstydzą gdy się rumieniądaw­niej dziew­częta ru­mieniły się gdy się wstydziły

Dawniej dziewczęta rumieniły się, gdy się wstydziły. Dziś wstydzą się, gdy się rumienią. -Maurice Chevalier
dawniej-dziewczę-rumieniły-ę-gdy-ę-wstydziły-dziś-wstydzą-ę-gdy-ę-rumienią
Ludzie wstydzą się dziś, że ciągle jeszcze wstydzą się tego, czego wstydzili się dawniej. -Jacques Tati
ludzie-wstydzą-ę-dziś-że-ągle-jeszcze-wstydzą-ę-tego-czego-wstydzili-ę-dawniej
Gdy mężczyzna oświadczy kobiecie, że oprócz niej nigdy żadnej nie kochał, i gdy okaże się, że to prawda, ona wcale się nim nie zainteresuje. -Oscar Wilde
gdy-mężczyzna-oświadczy-kobiecie-że-oprócz-niej-nigdy-żadnej-nie-kochał-i-gdy-okaże-ę-że-to-prawda-ona-wcale-ę-nim-nie-zainteresuje