Dawniej były trzy rodzaje kobiet: matki, córki, żony. Dzisiaj dzielą się na uczone i nieuczone, tych ostatnich całe legiony.


dawniej-były-trzy-rodzaje-kobiet-matki-córki-żony-dzisiaj-dzielą-ę-na-uczone-i-nieuczone-tych-ostatnich-całe-legiony
melania parczewskadawniejbyłytrzyrodzajekobietmatkicórkiżonydzisiajdzieląsięnauczonenieuczonetychostatnichcałelegionydawniej byłybyły trzytrzy rodzajerodzaje kobietdzisiaj dzielądzielą sięsię nana uczoneuczone ii nieuczonetych ostatnichostatnich całecałe legionydawniej były trzybyły trzy rodzajetrzy rodzaje kobietdzisiaj dzielą siędzielą się nasię na uczonena uczone iuczone i nieuczonetych ostatnich całeostatnich całe legionydawniej były trzy rodzajebyły trzy rodzaje kobietdzisiaj dzielą się nadzielą się na uczonesię na uczone ina uczone i nieuczonetych ostatnich całe legionydawniej były trzy rodzaje kobietdzisiaj dzielą się na uczonedzielą się na uczone isię na uczone i nieuczone

Spotykam trzy rodzaje ludzi: tych, którzy mnie potrzebują; tych, których ja potrzebuję i przyjaciół, z którymi lubię przebywać.mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.Muzyka balowa sprawia, że matki słyszą gorzej niż zwykle - a córki lepiej.Uczone damy są jeszcze nieznośniejsze od tych, co się winem zapijają.Dawniej szaleństwo coś znaczyło, dzisiaj wszyscy są szaleni.Mo­je bo­gac­two. Ko­biet się nie trzy­mam, prócz żony, trzy mam.