Dawniej były trzy rodzaje kobiet: matki, córki, żony. Dzisiaj dzielą się na uczone i nieuczone, tych ostatnich całe legiony.


dawniej-były-trzy-rodzaje-kobiet-matki-córki-żony-dzisiaj-dzielą-ę-na-uczone-i-nieuczone-tych-ostatnich-całe-legiony
melania parczewskadawniejbyłytrzyrodzajekobietmatkicórkiżonydzisiajdzieląsięnauczonenieuczonetychostatnichcałelegionydawniej byłybyły trzytrzy rodzajerodzaje kobietdzisiaj dzielądzielą sięsię nana uczoneuczone ii nieuczonetych ostatnichostatnich całecałe legionydawniej były trzybyły trzy rodzajetrzy rodzaje kobietdzisiaj dzielą siędzielą się nasię na uczonena uczone iuczone i nieuczonetych ostatnich całeostatnich całe legionydawniej były trzy rodzajebyły trzy rodzaje kobietdzisiaj dzielą się nadzielą się na uczonesię na uczone ina uczone i nieuczonetych ostatnich całe legionydawniej były trzy rodzaje kobietdzisiaj dzielą się na uczonedzielą się na uczone isię na uczone i nieuczone

Spotykam trzy rodzaje ludzi: tych, którzy mnie potrzebują; tych, których ja potrzebuję i przyjaciół, z którymi lubię przebywać. -Ewa Lewandowska
spotykam-trzy-rodzaje-ludzi-tych-którzy-mnie-potrzebują-tych-których-ja-potrzebuję-i-przyjaciół-z-którymi-lubię-przebywać
mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich. -thrillofit
mężczyź-dzielą ę-na trzy-grupy-tych-którzy-mają-już-ko­biety-i tych-którzy-ko­biet-nie chcą-mieć-no-i trze­cia-gru­pa-wiado­mo
Muzyka balowa sprawia, że matki słyszą gorzej niż zwykle - a córki lepiej. -Henryk Sienkiewicz
muzyka-balowa-sprawia-że-matki-słyszą-gorzej-ż-zwykle-a-córki-lepiej
Uczone damy są jeszcze nieznośniejsze od tych, co się winem zapijają. -Decimus Junius Juvenalis
uczone-damy-są-jeszcze-nieznośniejsze-od-tych-co-ę-winem-zapijają
Dawniej szaleństwo coś znaczyło, dzisiaj wszyscy są szaleni. -David Letterman
dawniej-szaleństwo-coś-znaczyło-dzisiaj-wszyscy-są-szaleni
Mo­je bo­gac­two. Ko­biet się nie trzy­mam, prócz żony, trzy mam. -Tadeusz Fangrat
mo­-bo­gac­two-ko­biet ę-nie trzy­mam-prócz-żony-trzy-mam