Dawniej dziewczęta rumieniły się, gdy się wstydziły. Dziś wstydzą się, gdy się rumienią.


dawniej-dziewczę-rumieniły-ę-gdy-ę-wstydziły-dziś-wstydzą-ę-gdy-ę-rumienią
maurice chevalierdawniejdziewczętarumieniłysięgdysięwstydziłydziśwstydząrumieniądawniej dziewczętadziewczęta rumieniłyrumieniły sięgdy sięsię wstydziłydziś wstydząwstydzą sięgdy sięsię rumieniądawniej dziewczęta rumieniłydziewczęta rumieniły sięgdy się wstydziłydziś wstydzą sięgdy się rumieniądawniej dziewczęta rumieniły się

Daw­niej dziew­częta ru­mieniły się gdy się wstydziły. Dziś się wstydzą gdy się rumienią.Ludzie wstydzą się dziś, że ciągle jeszcze wstydzą się tego, czego wstydzili się dawniej.Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą.Dawniej mężczyźni żenili się z kucharkami i flirtowali z chórzystkami; dziś żenią się z chórzystkami i zatrudniają dobre kucharki.Czy można się dzi­ko pożądać, gdy zna się od kil­ku­nas­tu lat i gdy widziało się go, gdy krzyczy, wy­miotu­je, chra­pie, siusia i zos­ta­wia brudną muszlę klozetową? Dawniej ludzie uczyli się dla samych siebie, dziś robią to na pokaz.