Dawniej podania przekazywano z ust do ust - dziś z biurka na biurko.


dawniej-podania-przekazywano-z-ust-do-ust-dziś-z-biurka-na-biurko
anonimdawniejpodaniaprzekazywanoustdodziśbiurkanabiurkodawniej podaniapodania przekazywanoprzekazywano zz ustust dodo ustustdziśdziś zz biurkabiurka nana biurkodawniej podania przekazywanopodania przekazywano zprzekazywano z ustz ust doust do ustdo ustdziś zdziś z biurkaz biurka nabiurka na biurkodawniej podania przekazywano zpodania przekazywano z ustprzekazywano z ust doz ust do ustust do ustdziś z biurkadziś z biurka naz biurka na biurkodawniej podania przekazywano z ustpodania przekazywano z ust doprzekazywano z ust do ustz ust do ustdziś z biurka nadziś z biurka na biurko

Pogłos­ka rośnie przechodząc z ust do ust.Pogłoska rośnie przechodząc z ust do ust.Dziś mężczyzna uchodzi już za dżentelmena, kiedy wyjmuje papierosa z ust, zanim pocałuje kobietę.Dziś mężczyz­na uchodzi już za dżen­telme­na, kiedy wyj­mu­je pa­piero­sa z ust, za­nim po­całuje kobietę.Mrugnęła powieka błysk oczu, czer­wień ust w ser­cu zos­tał kadr Musnęły dłonie, krótki styk, is­kra, spięcie po­jawiło się napięcie Krótkie dwa słowa, z ust do uszu, a wciąż brzmią nag­rało się w sercu, a może to tyl­ko echo ? Znam 94-let­niego star­ca, który całe życie pił, dziś jeszcze pi­je i jest zdrów jak ry­ba. Brat je­go na­tomiast nie brał nig­dy krop­li do ust i umarł, mając 2 lata.