De­woc­ja: dro­ga do piekła przez świątynię.


de­woc­ja-dro­ga-do piekła-przez-świątynię
stanisław fornalde­woc­jadro­gado piekłaprzezświątyniędro­ga do piekłado piekła przezprzez świątyniędro­ga do piekła przezdo piekła przez świątyniędro­ga do piekła przez świątynię

Dro­ga przez majątek do władzy jest mniej nieu­czci­wa niż dro­ga przez władzę do majątku. -Tadeusz Kotarbiński
dro­ga-przez-majątek-do władzy-jest mniej-nieu­czci­wa-ż-dro­ga-przez-władzę-do majątku
Przez bramę ra­ju wpuszczają nas ko­biety do piekła. -św. Cyprian
przez-bramę-ra­ju-wpuszczają-nas-ko­biety-do piekła
Jeśli Bóg posiada swój ołtarz w sercu matki,to ma swą świątynię w całym domu. -Johann Michael Sailer
jeśli-bóg-posiada-swój-ołtarz-w-sercu-matkito-swą-świątynię-w-całym-domu
Dro­ga do bo­gac­twa pro­wadzi przez pracę i oszczędność. -Benjamin Franklin
dro­ga-do bo­gac­twa-pro­wadzi-przez-pracę-i oszczędność
Naj­krótsza dro­ga do obłędu wie­dzie przez samotność. -Aleksander Minkowski
naj­krótsza-dro­ga-do obłę-wie­dzie-przez-samotność
Trud­no jest iść przez życie wielo­ma dro­gami jednocześnie. -Pitagoras
trud­no-jest iść-przez-życie-wielo­-dro­gami-jednocześnie