Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości.


demokracja-wynika-z-przeświadczenia-że-w-zwykłych-ludziach-tkwią-niezwykłe-możliwoś
anonimdemokracjawynikaprzeświadczeniażezwykłychludziachtkwiąniezwykłemożliwościdemokracja wynikawynika zz przeświadczeniaw zwykłychzwykłych ludziachludziach tkwiątkwią niezwykłeniezwykłe możliwościdemokracja wynika zwynika z przeświadczeniaże w zwykłychw zwykłych ludziachzwykłych ludziach tkwiąludziach tkwią niezwykłetkwią niezwykłe możliwościdemokracja wynika z przeświadczeniaże w zwykłych ludziachw zwykłych ludziach tkwiązwykłych ludziach tkwią niezwykłeludziach tkwią niezwykłe możliwościże w zwykłych ludziach tkwiąw zwykłych ludziach tkwią niezwykłezwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości

Niezwykłe spotkać można na ścieżkach zwykłych ludzi.Tworzę fil­my o ludziach nieza­leżnych, o ludziach, którzy łamią za­sady. Nie lu­bię filmów o ludziach niszczo­nych za to, że są niezależni.Liberalna demokracja to reżim, w którym demokracja poniża wolność zanim ją zdławi.Stosowanie przemocy wynika najczęściej z niemożności rozwiązania przez ludzi podstawowych problemów swojego życia, z niemożności kochania innych, nieumiejętności zrealizowania własnych możliwości. Nie mogąc kochać, człowiek zaczyna poniżać innych ludzi i sprawiać im ból.Rzeczy proste są najbardziej niezwykłe i tylko mędrcy potrafią je pojąć.Od zwykłych rzeczy naucz się spokoju.