Deszcz - zbiorowe samobójstwo milionów kropel skaczących na ziemie z wysokości nieba.


deszcz-zbiorowe-samobójstwo-milionów-kropel-skaczących-na-ziemie-z-wysokoś-nieba
anonimdeszczzbiorowesamobójstwomilionówkropelskaczącychnaziemiewysokościniebadeszczzbiorowezbiorowe samobójstwosamobójstwo milionówmilionów kropelkropel skaczącychskaczących nana ziemieziemie zz wysokościwysokości niebazbiorowe samobójstwozbiorowe samobójstwo milionówsamobójstwo milionów kropelmilionów kropel skaczącychkropel skaczących naskaczących na ziemiena ziemie zziemie z wysokościz wysokości niebazbiorowe samobójstwo milionówzbiorowe samobójstwo milionów kropelsamobójstwo milionów kropel skaczącychmilionów kropel skaczących nakropel skaczących na ziemieskaczących na ziemie zna ziemie z wysokościziemie z wysokości niebazbiorowe samobójstwo milionów kropelzbiorowe samobójstwo milionów kropel skaczącychsamobójstwo milionów kropel skaczących namilionów kropel skaczących na ziemiekropel skaczących na ziemie zskaczących na ziemie z wysokościna ziemie z wysokości nieba

Deszcz? To naj­smut­niej­sza po­ra dnia. Kiedyś lu­biłam deszcz... Tańczyć pośród je­go kropel... Pi­sać wier­sze siedząc na parapecie... Sie­dzieć przy ko­min­ku z książką i herbatą... A naj­bar­dziej lu­biłam gdy siadałeś obok, Trzy­małeś mnie za rękę.. Bez słów wpat­ry­waliśmy się w ten Ob­raz za oknem... Ale Ciebie już niema... Zos­tałam tyl­ko ja i ten deszcz... Deszcz? To naj­smut­niej­sza po­ra dnia...Człowiek Boży musi chodzić po ziemi, bo przez ziemię idzie się do nieba.Jak, z kimś za­pat­rzo­nym w ziemię, roz­ma­wiać mam o ko­lorze nieba? Jeśli chcemy mieć 20 milionów klientów, to oznacza, że chcemy mieć 20 milionów sklepów.deszcz pa­da od ziemi do nieba w jej oczach ga­si się pochodnia słońce świeci zaw­sze gdy trzeba ta­ka to nasza opaczna ironia siąpi z nieba deszcz kwitną pąki drzew ich płat­ki roz­wiewa wiatr góry pok­rył śnieg wiosen­ne słońce gdzie jesteś K.A.Sz.27.04.2016r.