Determinacja jest wezwaniem budzącym ludzką wolę.


determinacja-jest-wezwaniem-budzącym-ludzką-wolę
anthony robbinsdeterminacjajestwezwaniembudzącymludzkąwolędeterminacja jestjest wezwaniemwezwaniem budzącymbudzącym ludzkąludzką wolędeterminacja jest wezwaniemjest wezwaniem budzącymwezwaniem budzącym ludzkąbudzącym ludzką wolędeterminacja jest wezwaniem budzącymjest wezwaniem budzącym ludzkąwezwaniem budzącym ludzką wolędeterminacja jest wezwaniem budzącym ludzkąjest wezwaniem budzącym ludzką wolę

Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukcesdeterminacja mo­ja kocha­na wiedzie na wprost do Ciebie Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces, liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie.Zmiana osobowości wymaga ciągłej walki z samym sobą, bo w człowieku kłócą się dwa uczucia: determinacja, by zmienić skórę i pragnienie pozostania we własnej.Naj­piękniej­szą rzeczą pod słońcem i księżycem jest ludzka dusza. Zdu­miewają mnie małe cu­da dob­ro­ci, ja­kie wyświad­czają so­bie ludzie. Zdu­miewa mnie rozwój świado­mości, upar­te trwa­nie ro­zumu w ob­liczu przesądów i roz­paczy. Zdu­miewa mnie ludzka wytrwałość.Co to jest indywidualność? Świadomość woli. Jest to uświadomienie sobie, że się ma wolę i że można działać.