Diab­le, ty głup­ku, jeżeli się po­wieszę, to ko­go będziesz dręczył? 


diab­-ty głup­ku-żeli ę-po­wieszę-to ko­go-będziesz-dręczył 
barbara rosiekdiab­lety głup­kujeżeli siępo­wieszęto ko­gobędzieszdręczył jeżeli się po­wieszęto ko­go będziesz

Jeżeli będziesz żył wed­le swo­jej na­tury, nig­dy nie będziesz bied­ny; jeżeli wed­le ludzkich mniemań - nig­dy nie będziesz bogaty.Jeżeli będziesz żył wedle swojej natury, nigdy nie będziesz biedny; jeżeli wedle ludzkich mniemań - nigdy nie będziesz bogaty.Mądrzej­szy ustąpi głup­sze­mu,jeżeli głup­szy jest od niego mocniejszy Jeżeli będziesz postępować najlepiej jak możesz, nie będziesz miał czasu martwic się, czy Ci się uda.Jeżeli coś ci się nie uda, możesz być rozczarowany. Jeżeli jednak nie będziesz dalej próbować, już po tobie.Trzeba jakoś swoje życie przeżyć. Jeżeli chcesz utrzymać się na odpowiednim poziomie,nie masz wyjścia - musisz znaleźć jakiś ciekawy na to sposób. Nie znajdziesz go jednak, jeżeli tylko będziesz siedział na tyłku.