DIABEŁ jest optymistą, o ile sądzi, że może ludzi uczynić gorszymi.


diabeŁ-jest-optymistą-o-ile-sądzi-że-może-ludzi-uczynić-gorszymi
karl krausdiabeŁjestoptymistąilesądziżemożeludziuczynićgorszymidiabeŁ jestjest optymistąo ileile sądziże możemoże ludziludzi uczynićuczynić gorszymidiabeŁ jest optymistąo ile sądziże może ludzimoże ludzi uczynićludzi uczynić gorszymiże może ludzi uczynićmoże ludzi uczynić gorszymiże może ludzi uczynić gorszymi

Diabeł jest op­ty­mistą, o ile sądzi, że można ludzi uczy­nić gorszymi. -Karl Kraus
diabeł-jest op­ty­mistą-o ile-sądzi-że można-ludzi-uczy­ć-gorszymi
Optymista sądzi, że to najlepszy z możliwych światów, pesymista to wie. -Robert Oppenheimer
optymista-sądzi-że-to-najlepszy-z-możliwych-światów-pesymista-to-wie
Diabeł wie, ile nienor­malności sie­dzi cza­sem w ge­niu­szu i na odwrót. -Stanisław Lem
diabeł-wie-ile-nienor­malnoś-sie­dzi-cza­sem-w ge­niu­szu-i na odwrót
Miłość nie zawsze może pokonać cierpienie, ale może je uczynić znośnym, a nawet radosnym! -Anonim
miłość-nie-zawsze-może-pokonać-cierpienie-ale-może-uczynić-znośnym-a-nawet-radosnym