Diabeł goni za hałasem, Chrystus szuka ciszy.


diabeł-goni-za-hałasem-chrystus-szuka-ciszy
ambroży Śwdiabełgonizahałasemchrystusszukaciszydiabeł gonigoni zaza hałasemchrystus szukaszuka ciszydiabeł goni zagoni za hałasemchrystus szuka ciszydiabeł goni za hałasem

Otaczając się rzecza­mi nie za­pełnisz pus­tki w sercu. Uciekając do ludzi nie za­lud­nisz samotności. Hałasem nie oszu­kasz ciszy, ona i tak przyjdzie… Tragedia diabła leży w tym, że diabeł nie tworzy, diabeł tylko naśladuje.Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.Aż dziw bierze, że tylu ludzi szuka szczęścia, gdy tak naprawdę to ono ich szuka, gdyż od nich zależy.Małpa nie pracuje. Małpa szuka pożywienia. Nawet jeśli szuka go w sposób przemuślany.Kto szuka dobra, z trudnością je znajdzie, ale zło znajdzie, choć go nie szuka.