Diabeł nie śpi z byle kim.


diabeł-nie-śpi-z-byle-kim
stanisław jerzy lecdiabełnieśpibylekimdiabeł nienie śpiśpi zz bylebyle kimdiabeł nie śpinie śpi zśpi z bylez byle kimdiabeł nie śpi znie śpi z byleśpi z byle kimdiabeł nie śpi z bylenie śpi z byle kim

Kobieta jest to przysmak bogów, byle go diabeł nie przyprawił.Diabeł nie śpi, ale bogowie też. . .Grafoman pisze byle jak o pięknych rzeczach, talent - pięknie o byle czym.Mądra kobieta prędzej przyzna się, że Kogo byle co martwi, tego byle co pociesza.Tragedia diabła leży w tym, że diabeł nie tworzy, diabeł tylko naśladuje.