Diabeł: wielki, czarny znak zapytania.


diabeł-wielki-czarny-znak-zapytania
stefan napierskidiabełwielkiczarnyznakzapytaniaczarny znakznak zapytaniaczarny znak zapytania

Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?Naj­większa nadzieja jest tam, gdzie obok sprzeczności sta­wia się znak zapytania.Znak cza­su ? Poz­nań, Dworzec Główny PKP Wy­siadam z sios­trzeńcem z po­ciągu, idziemy pe­ronem w stronę dwor­ca. Kiedy na słupie dos­trze­ga znak Wi-Fi, mówi do mnie : - To jest święty znak wujek...Tragedia diabła leży w tym, że diabeł nie tworzy, diabeł tylko naśladuje.Wielki poeta to człowiek, który ma tak wielkie serce, że nie pomniejsza go wielki mózg.Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci.