Dla małej miłości wystarczy spryt, dla wielkiej niezbędny jest talent.


dla-łej-miłoś-wystarczy-spryt-dla-wielkiej-niezbędny-jest-talent
wincenty styśdlamałejmiłościwystarczysprytdlawielkiejniezbędnyjesttalentdla małejmałej miłościmiłości wystarczywystarczy sprytdla wielkiejwielkiej niezbędnyniezbędny jestjest talentdla małej miłościmałej miłości wystarczymiłości wystarczy sprytdla wielkiej niezbędnywielkiej niezbędny jestniezbędny jest talentdla małej miłości wystarczymałej miłości wystarczy sprytdla wielkiej niezbędny jestwielkiej niezbędny jest talentdla małej miłości wystarczy sprytdla wielkiej niezbędny jest talent

Podobnie jak dla rzeźbiarza niezbędny jest kawał marmuru, tak dla duszy niezbędna jest wiedza.Dokonać z łatwością czegoś, co jest trudne dla innych - to talent, móc uczynić coś, co dla talentu jest niemożliwe - to geniusz.Dokonać z łatwością czegoś, co jest trudne dla innych - to talent; móc uczynić coś, co dla talentu jest niemożliwe - to geniusz.Talent – to robić z łatwością to, co jest trudne dla innych. Robić to, co niemożliwe dla talentu – oto geniusz.Ludzkość dzisiaj dlatego błądzi, że uważa, iż wystarczy pracować dla siebie zamiast dla Boga.. . . musisz uważać na znaki. Bóg wyznaczył na świecie dla każdego z nas szlak, którym musimy podążać. Wystarczy odczytać tylko co zapisał dla Ciebie.