Dla chrześcijanina ziemia obca jest ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą.


dla-chrześcijanina-ziemia-obca-jest-ojczyzną-i-każda-ojczyzna-ziemią-obcą
diogenetdlachrześcijaninaziemiaobcajestojczyznąkażdaojczyznaziemiąobcądla chrześcijaninachrześcijanina ziemiaziemia obcaobca jestjest ojczyznąojczyzną ii każdakażda ojczyznaojczyzna ziemiąziemią obcądla chrześcijanina ziemiachrześcijanina ziemia obcaziemia obca jestobca jest ojczyznąjest ojczyzną iojczyzną i każdai każda ojczyznakażda ojczyzna ziemiąojczyzna ziemią obcądla chrześcijanina ziemia obcachrześcijanina ziemia obca jestziemia obca jest ojczyznąobca jest ojczyzną ijest ojczyzną i każdaojczyzną i każda ojczyznai każda ojczyzna ziemiąkażda ojczyzna ziemią obcądla chrześcijanina ziemia obca jestchrześcijanina ziemia obca jest ojczyznąziemia obca jest ojczyzną iobca jest ojczyzną i każdajest ojczyzną i każda ojczyznaojczyzną i każda ojczyzna ziemiąi każda ojczyzna ziemią obcą

Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępną, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat. -Demokryt
człowiekowi-mądremu-cała-ziemia-jest-dostępną-gdyż-ojczyzną-szlachetnej-duszy-jest-cały-świat
Satyra jest rodzajem lustra: kto w nie spojrzy, widzi zazwyczaj obcą twarz, ale nigdy własną. -Jonathan Swift
satyra-jest-rodzajem-lustra-kto-w-nie-spojrzy-widzi-zazwyczaj-obcą-twarz-ale-nigdy-własną
Nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna. Pytajmy, co my możemy dla niej uczynić. -John Fitzgerald Kennedy
nie-pytajmy-co-może-zrobić-dla-nas-ojczyzna-pytajmy-co-my-możemy-dla-niej-uczynić
Ziemia dla jednych jest matką, a dla drugich macochą. -Ezop
ziemia-dla-jednych-jest-matką-a-dla-drugich-macochą
je­dyne-co mi dziś-przychodzi-do głowy-to-że za niedługo-wy­buchnie-woj­na-z obcą-cy­wili­zacją-~pa­weł-rychlica