Dla cier­piących naj­mniej­sza ra­dość jest wiel­kim szczęściem.


dla-cier­piących-naj­mniej­sza-ra­dość-jest wiel­kim-szczęściem
sokratesdlacier­piącychnaj­mniej­szara­dośćjest wiel­kimszczęściemdla cier­piącychcier­piących naj­mniej­szanaj­mniej­sza ra­dośćra­dość jest wiel­kimjest wiel­kim szczęściemdla cier­piących naj­mniej­szacier­piących naj­mniej­sza ra­dośćnaj­mniej­sza ra­dość jest wiel­kimra­dość jest wiel­kim szczęściemdla cier­piących naj­mniej­sza ra­dośćcier­piących naj­mniej­sza ra­dość jest wiel­kimnaj­mniej­sza ra­dość jest wiel­kim szczęściemdla cier­piących naj­mniej­sza ra­dość jest wiel­kimcier­piących naj­mniej­sza ra­dość jest wiel­kim szczęściem

Miłość jest wiel­kim Da­rem, tak jak i wiel­kim Szczęściem. --Ewelcia92-
miłość-jest wiel­kim-da­rem-tak-jak i wiel­kim-szczęściem
Pier­wszą i naj­ważniej­szą - przy­naj­mniej dla pi­sarzy - rzeczą jest zaśmieca­nie języ­ka i ob­nażanie go do cna. -Ernest Hemingway
pier­wszą-i naj­ważniej­szą- przy­naj­mniej-dla-pi­sarzy- rzeczą-jest zaśmieca­nie-języ­ka-i ob­nażanie-go do cna
Cier­pienia nig­dy nie są za wiel­kie, a ra­dość za mała. -Edyta Stein
cier­pienia-nig­dy-nie są za wiel­kie-a ra­dość-za ła
Naj­mniej­sza zaś z cnót lep­szą jest od pięknych manier. -Stephanie Felicite de Genlis
naj­mniej­sza-zaś-z cnót-lep­szą-jest od pięknych-manier
Naj­gor­sza, naj­trud­niej­sza do wy­lecze­nia niena­wiść to ta­ka, która zajęła miej­sce wiel­kiej miłości. -Eurypides
naj­gor­sza-naj­trud­niej­sza-do wy­lecze­nia-niena­wiść-to ­ka-która-zajęła-miej­sce-wiel­kiej-miłoś