Dla człowieka dostępne są dwa dobra: informacja i dobra materialne.


dla-człowieka-dostępne-są-dwa-dobra-informacja-i-dobra-materialne
janusz detrychdlaczłowiekadostępnedwadobrainformacjadobramaterialnedla człowiekaczłowieka dostępnedostępne sąsą dwadwa dobrainformacja ii dobradobra materialnedla człowieka dostępneczłowieka dostępne sądostępne są dwasą dwa dobrainformacja i dobrai dobra materialnedla człowieka dostępne sączłowieka dostępne są dwadostępne są dwa dobrainformacja i dobra materialnedla człowieka dostępne są dwaczłowieka dostępne są dwa dobra

Wszystko, co się teraz dookoła dzieje, robi się w imię człowieka, w obronie słabych, dla dobra kobiet i dzieci. -Anonim
wszystko-co-ę-teraz-dookoła-dzieje-robi-ę-w-imię-człowieka-w-obronie-słabych-dla-dobra-kobiet-i-dzieci
Po­wol­ne­go człowieka można opić tyl­ko mocną, dobrą kawą. -Chemicals
po­wol­ne­go-człowieka-można-opić-tyl­ko-mocną-dobrą-kawą
Rozumowe poznanie dobra prowadzi człowieka do zadowolenia i pogody ducha. -Demokryt
rozumowe-poznanie-dobra-prowadzi-człowieka-do-zadowolenia-i-pogody-ducha
Jedyną rzeczą jaką kobieta może zrobić dla zapewnienia sobie przyzwoitego bytu - to być dobrą dla takiego mężczyzny, którego stać na to, żeby był dla niej dobry. -George Bernard Shaw
jedyną-rzeczą-jaką-kobieta-może-zrobić-dla-zapewnienia-sobie-przyzwoitego-bytu-to-być-dobrą-dla-takiego-mężczyzny-którego-stać-na-to
Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze - to zadanie i cel człowieka. -M. Mendelssohn
szukać-prawdy-kochać-piękno-chcieć-dobra-czynić-najlepsze-to-zadanie-i-cel-człowieka
Zbytki materialne i nędze materialne są zawsze wielkim milczeniem ducha czy indywiduów, czy narodów - jest to życie zwierzęce na najwyższym lub najniższym szczeblu swoim. -Zygmunt Krasiński
zbytki-materialne-i-nędze-materialne-są-zawsze-wielkim-milczeniem-ducha-czy-indywiduów-czy-narodów-jest-to-życie-zwierzę-na-najwyższym-lub