Dla dwóch osób siedzących razem przy dzbanku herbaty i świeżych ciasteczkach wszystkie wielkie problemy świata przestają istnieć. W tej chwili przyjaciele znajdują się we własnym


dla-dwóch-osób-siedzących-razem-przy-dzbanku-herbaty-i-świeżych-ciasteczkach-wszystkie-wielkie-problemy-świata-przestają-istnieć-w-tej-chwili
pamela dugdaledladwóchosóbsiedzącychrazemprzydzbankuherbatyświeżychciasteczkachwszystkiewielkieproblemyświataprzestająistniećtejchwiliprzyjacieleznajdująsięwewłasnymcudownymogrodziedla dwóchdwóch osóbosób siedzącychsiedzących razemrazem przyprzy dzbankudzbanku herbatyherbaty ii świeżychświeżych ciasteczkachciasteczkach wszystkiewszystkie wielkiewielkie problemyproblemy świataświata przestająprzestają istniećw tejtej chwilichwili przyjacieleprzyjaciele znajdująznajdują sięsię wewe własnymcudownym ogrodziedla dwóch osóbdwóch osób siedzącychosób siedzących razemsiedzących razem przyrazem przy dzbankuprzy dzbanku herbatydzbanku herbaty iherbaty i świeżychi świeżych ciasteczkachświeżych ciasteczkach wszystkieciasteczkach wszystkie wielkiewszystkie wielkie problemywielkie problemy świataproblemy świata przestająświata przestają istniećw tej chwilitej chwili przyjacielechwili przyjaciele znajdująprzyjaciele znajdują sięznajdują się wesię we własnym

Z punktu widzenia wyższych formacji ekonomicznych społeczeństwa, uznawanie świata za prywatną własność poszczególnych osób wyda się zupełnym absurdem, tak jak uznanie za czyjąś prywatna własność człowieka. Nawet całe społeczeństwo, naród, czy wszystkie społeczeństwa razem wzięte nie mogą być właścicielami świata. Są tylko jego posiadaczami, użytkownikami, i jak dobrzy rodzice, muszą przekazać go przyszłym pokoleniom, w [...]Również problemy dzielą się na klasy społeczne. Są problemy arystokratyczne, problemy plebejskie i niezliczone problemy klasy średniej.Fakty nie przestają istnieć z powodu ich ignorowaniaTajemnica szczęścia ukryta jest w tym, by widzieć wszystkie cuda świata i nigdy nie zapomnieć o dwóch kroplach oliwy na łyżce.Autor nigdy nie wie dla kogo pisze. Czyta go tysiąc, sto tysięcy osób, ale dla kilku osób, dla jednego jest Najważniejszy.