Dla dzieci świat i wszystko, co się w nim znajduje, jest czymś nowym, czymś, co budzi zdziwienie.


dla-dzieci-świat-i-wszystko-co-ę-w-nim-znajduje-jest-czymś-nowym-czymś-co-budzi-zdziwienie
jostein gaarderdladzieciświatwszystkocosięnimznajdujejestczymśnowymczymśbudzizdziwieniedla dziecidzieci światświat ii wszystkoco sięw nimnim znajdujejest czymśczymś nowymco budzibudzi zdziwieniedla dzieci światdzieci świat iświat i wszystkoco się wsię w nimw nim znajdujejest czymś nowymco budzi zdziwieniedla dzieci świat idzieci świat i wszystkoco się w nimsię w nim znajdujedla dzieci świat i wszystkoco się w nim znajduje

Charakter człowieka ujawnia się najwyraźniej i nąjczyściej, kiedy człowiek zostanie odsunięty od swego codziennego otoczenia i postawiony przed czymś nowym.Umieranie jest czymś nieco obrzydliwym, tak jak rodzenie się czymś nieco śmiesznym.Zaufanie jest czymś tak pięknym, że nawet największy oszust odczuwa pewien szacunek dla tego, kto go nim obdarza.Zdziwienie, zaskoczenie to początek zrozumienia. To specyficzny i ekskluzywny sport i luksus intelektualistów. Dlatego też charakterystycznym dla nich gestem jest patrzenie na świat rozszerzonymi ze zdziwienia źrenicami. Cały otaczający nas świat jest dziwny i cudowny, jeśli nań spojrzeć szeroko otwartymi oczami. To właśnie, uleganie radosnemu zdziwieniu, jest rozkoszą dla futbolisty niedostępną, natomiast dzięki niej intelektualista idzie przez życie pogrążony w nie kończącym się, wizjonerskim upojeniu, którego oznaką zewnętrzną jest zdziwienie widoczne w oczach. Dlatego też dla starożytnych symbolem Minerwy była sowa, ptak, którego oczy są zawsze szeroko otwarte, jak gdyby w niemym zdziwieniu.Miłości, choć jest darem, można się uczyć. Głównym problemem miłości nie jest problem Dla mier­not ge­niusz jest czymś niewybaczalnym.