Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha gorąco.


dla-kobiet-miłość-jest-odpustem-zupełnym-mężczyzna-prawdziwie-kochający-może-popełniać-zbrodnie-a-będzie-zawsze-jak-śnieg-biały-w-oczach
anonimdlakobietmiłośćjestodpustemzupełnymmężczyznaprawdziwiekochającymożepopełniaćzbrodniebędziezawszejakśniegbiałyoczachtejktórąkochagorącodla kobietkobiet miłośćmiłość jestjest odpustemodpustem zupełnymmężczyzna prawdziwieprawdziwie kochającykochający możemoże popełniaćpopełniać zbrodniebędzie zawszezawsze jakjak śniegśnieg białybiały ww oczachoczach tejktórą kochakocha gorącodla kobiet miłośćkobiet miłość jestmiłość jest odpustemjest odpustem zupełnymmężczyzna prawdziwie kochającyprawdziwie kochający możekochający może popełniaćmoże popełniać zbrodniea będzie zawszebędzie zawsze jakzawsze jak śniegjak śnieg białyśnieg biały wbiały w oczachw oczach tejktórą kocha gorąco

Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha, jeżeli kocha gorąco.Prawdziwą ambicją kobiet jest i będzie zawsze budzić miłość.Patrząc z tunelu drzew ponad wąwozem na niebo z białymi obłokami sunącymi z wiatrem, kochałem ten kraj tak, że byłem szczęśliwy podobnie jak jest się szczęśliwym, gdy było się z kobietą, którą się kocha naprawdę, kiedy to człowiek jest pusty i czuje, jak to znów wzbiera i już jest, i nigdy nie można tego mieć w całości, a jednak można mieć to, co jest w danej chwili, i chce się jeszcze i jeszcze więcej mieć i być, i przeżyć, posiąść znowu na zawsze, na to długie, nagle kończące się zawsze; i czas się zatrzymuje, niekiedy w tak zupełnym bezruchu, że potem czekasz, aby usłyszeć, jak zacznie płynąć, a on rusza bardzo powoli. Ale wtedy nie jesteś sam, bo jeżeli naprawdę kochałeś szczęśliwie i nietragicznie, ona kocha cię zawsze; wszystko jedno, kogo pokocha i dokąd pójdzie, ciebie kocha bardziej. Więc jeśli kochałeś jakąś kobietę i jakiś kraj, to miałeś wielkie szczęście, i jeżeli potem umrzesz, to już jest nieważne.praw­da jest ut­wier­dzo­na na zawsze fałsz będzie trwać tyl­ko chwilę jak śnieg na który czekamy roz­to­pi się w końcu i tyle Buch - jak gorąco! Uch - jak gorąco! Puff - jak gorąco! Uff - jak gorąco!Kobieta jest głucha na wszelkie argumenty. Mężczyzna może ocalić swój kraj, rządzić całym światem, zdobyć wieczną sławę jako filozof, jedynie dla swej żony będzie zawsze tylko zwykłym głupcem.