Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha, jeżeli kocha gorąco.


dla-kobiet-miłość-jest-odpustem-zupełnym-mężczyzna-prawdziwie-kochający-może-popełniać-zbrodnie-a-będzie-zawsze-jak-śnieg-biały-w-oczach
honore de balzacdlakobietmiłośćjestodpustemzupełnymmężczyznaprawdziwiekochającymożepopełniaćzbrodniebędziezawszejakśniegbiałyoczachtejktórąkochajeżelikochagorącodla kobietkobiet miłośćmiłość jestjest odpustemodpustem zupełnymmężczyzna prawdziwieprawdziwie kochającykochający możemoże popełniaćpopełniać zbrodniebędzie zawszezawsze jakjak śniegśnieg białybiały ww oczachoczach tejktórą kochajeżeli kochakocha gorącodla kobiet miłośćkobiet miłość jestmiłość jest odpustemjest odpustem zupełnymmężczyzna prawdziwie kochającyprawdziwie kochający możekochający może popełniaćmoże popełniać zbrodniea będzie zawszebędzie zawsze jakzawsze jak śniegjak śnieg białyśnieg biały wbiały w oczachw oczach tejjeżeli kocha gorąco

Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha gorąco.Patrząc z tunelu drzew ponad wąwozem na niebo z białymi obłokami sunącymi z wiatrem, kochałem ten kraj tak, że byłem szczęśliwy podobnie jak jest się szczęśliwym, gdy było się z kobietą, którą się kocha naprawdę, kiedy to człowiek jest pusty i czuje, jak to znów wzbiera i już jest, i nigdy nie można tego mieć w całości, a jednak można mieć to, co jest w danej chwili, i chce się jeszcze i jeszcze więcej mieć i być, i przeżyć, posiąść znowu na zawsze, na to długie, nagle kończące się zawsze; i czas się zatrzymuje, niekiedy w tak zupełnym bezruchu, że potem czekasz, aby usłyszeć, jak zacznie płynąć, a on rusza bardzo powoli. Ale wtedy nie jesteś sam, bo jeżeli naprawdę kochałeś szczęśliwie i nietragicznie, ona kocha cię zawsze; wszystko jedno, kogo pokocha i dokąd pójdzie, ciebie kocha bardziej. Więc jeśli kochałeś jakąś kobietę i jakiś kraj, to miałeś wielkie szczęście, i jeżeli potem umrzesz, to już jest nieważne.Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo.Miłość jest jak nar­ko­tyk. Do za­kocha­nia je­den krok, a do od­kocha­nia długa te­rapia. Działać może z pa­re dni, miesiąc, rok, ale zaw­sze do niej wrócisz.Zawsze twierdziłem, że gdy się prawdziwie kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą.