Dla kobiety każde dziecko jest jednakowo drogie, ale dla mężczyzny zwłaszcza despotycznego, dziewczynka będzie ciosem, skazana jego męskości.


dla-kobiety-każde-dziecko-jest-jednakowo-drogie-ale-dla-mężczyzny-zwłaszcza-despotycznego-dziewczynka-będzie-ciosem-skazana-jego-męskoś
margaret mitchelldlakobietykażdedzieckojestjednakowodrogiealedlamężczyznyzwłaszczadespotycznegodziewczynkabędzieciosemskazanajegomęskościdla kobietykobiety każdekażde dzieckodziecko jestjest jednakowojednakowo drogieale dladla mężczyznymężczyzny zwłaszczazwłaszcza despotycznegodziewczynka będziebędzie ciosemskazana jegojego męskościdla kobiety każdekobiety każde dzieckokażde dziecko jestdziecko jest jednakowojest jednakowo drogieale dla mężczyznydla mężczyzny zwłaszczamężczyzny zwłaszcza despotycznegodziewczynka będzie ciosemskazana jego męskościdla kobiety każde dzieckokobiety każde dziecko jestkażde dziecko jest jednakowodziecko jest jednakowo drogieale dla mężczyzny zwłaszczadla mężczyzny zwłaszcza despotycznegodla kobiety każde dziecko jestkobiety każde dziecko jest jednakowokażde dziecko jest jednakowo drogieale dla mężczyzny zwłaszcza despotycznego

Mężczyzna różni się od kobiety także i tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem.Mężczyzna różni się od kobiety także tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem.Śmier­telna ob­ra­za dla je­go męskości. Od­rzu­cony przez ko­bietę dla in­nej kobiety. Jak w kiep­skim żarcie.Miłość dla kobiety jest życiem, dla mężczyzny - epizodem z życia.Dla mężczyzny sercem jest świat; dla kobiety światem jest serce.Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca.