Dla lo­su nie ma nic trudnego.


dla-lo­su-nie  nic-trudnego
tacytdlalo­sunie ma nictrudnegodla lo­sulo­su nie ma nicnie ma nic trudnegodla lo­su nie ma niclo­su nie ma nic trudnegodla lo­su nie ma nic trudnego

Dla chcące­go nie ma nic trudnego.Dla chcącego nie ma nic trudnego.Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem.wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może będąc dla wszys­tkich nie po­zos­ta­wiasz w so­bie nic dla dru­giego  Jeśli dla kogoś nie ma już nic świętego, to wszystko staje się znów dla niego święte w sposób bardziej ludzki.