Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca - nie popłynie bez nich.


dla-mężczyzny-kobiety-są-tym-czym-żagle-dla-żaglowca-nie-popłynie-bez-nich
jacques chardonnedlamężczyznykobietytymczymżagledlażaglowcaniepopłyniebeznichdla mężczyznymężczyzny kobietykobiety sąsą tymczym żagleżagle dladla żaglowcażaglowcanienie popłyniepopłynie bezbez nichdla mężczyzny kobietymężczyzny kobiety sąkobiety są tymczym żagle dlażagle dla żaglowcadla żaglowcanie popłynienie popłynie bezpopłynie bez nichdla mężczyzny kobiety sąmężczyzny kobiety są tymczym żagle dla żaglowcażagle dla żaglowcanie popłynie beznie popłynie bez nichdla mężczyzny kobiety są tymczym żagle dla żaglowcanie popłynie bez nich

Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca.Mężczyzna różni się od kobiety także tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem.Mężczyzna różni się od kobiety także i tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem.Niektóre kobiety są tym dla serca, czym klimat południowy dla płuc.Muszę oddać sprawiedliwość lodówkom. Chociaż w pewnym stopniu inspirują marnotrawstwo, to jednocześnie stwarzają złudzenie, że zawsze będzie jakieś jutro, można w nich trzymać rzeczy bez końca. Ci, co mają lodówki z pewnością widzą życie inaczej, niż ci, co ich nie mają. Czym bank jest dla pieniędzy, tym lodówka dla jedzenia.Miłość dla kobiety jest życiem, dla mężczyzny - epizodem z życia.