Dla mężczyzny sercem jest świat; dla kobiety światem jest serce.


dla-mężczyzny-sercem-jest-świat-dla-kobiety-światem-jest-serce
christian grabbadlamężczyznysercemjestświatdlakobietyświatemsercedla mężczyznymężczyzny sercemsercem jestjest światdla kobietykobiety światemświatem jestjest sercedla mężczyzny sercemmężczyzny sercem jestsercem jest światdla kobiety światemkobiety światem jestświatem jest sercedla mężczyzny sercem jestmężczyzny sercem jest światdla kobiety światem jestkobiety światem jest sercedla mężczyzny sercem jest światdla kobiety światem jest serce

Dla mężczyz­ny ser­cem jest świat, dla ko­biety światem jest serce.Mężczyzna różni się od kobiety także tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem.Mężczyzna różni się od kobiety także i tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem.Miłość dla kobiety jest życiem, dla mężczyzny - epizodem z życia.Kiedyś by­liśmy dla siebie całym światem, dziś mam wrażenie, że ten świat, jest dla nas dwo­je za mały...Dla kobiety każde dziecko jest jednakowo drogie, ale dla mężczyzny zwłaszcza despotycznego, dziewczynka będzie ciosem, skazana jego męskości.