Dla miłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tko, na­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć, by już nie cierpiała.


dla-miłość-jest ę-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-na­wet-poz­wo­lić-dru­giej-oso­bie-um­rzeć-by już-nie cierpiała
ryderdlamiłośćjest sięw sta­niezro­bićwszys­tkona­wetpoz­wo­lićdru­giejoso­bieum­rzećby jużnie cierpiaładla miłośćmiłość jest sięjest się w sta­niew sta­nie zro­bićzro­bić wszys­tkona­wet poz­wo­lićpoz­wo­lić dru­giejdru­giej oso­bieoso­bie um­rzećby już nie cierpiaładla miłość jest sięmiłość jest się w sta­niejest się w sta­nie zro­bićw sta­nie zro­bić wszys­tkona­wet poz­wo­lić dru­giejpoz­wo­lić dru­giej oso­biedru­giej oso­bie um­rzećdla miłość jest się w sta­niemiłość jest się w sta­nie zro­bićjest się w sta­nie zro­bić wszys­tkona­wet poz­wo­lić dru­giej oso­biepoz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzećdla miłość jest się w sta­nie zro­bićmiłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tkona­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć

Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek.. -Andrea
naj­gor­sze-jest-kiedy-wiesz-że możesz-dla-tej ­dynej-oso­by-zro­bić-wszys­tko-a ona- prob­lem-by zro­bić-dla-ciebie-cokolwiek
Są rzeczy dla których jes­teś w sta­nie zro­bić wszys­tko i nic  -Intryga
są rzeczy-dla-których-jes­teś-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-i nic 
Jeśli Ci na kimś za­leży, to zro­bisz wszys­tko, aby ta dru­ga oso­ba jak najdłużej zos­tała przy To­bie !  -Olusia1007
jeśli-ci na kimś-za­ży-to zro­bisz-wszys­tko-aby  dru­ga-oso­ba-jak najdłużej-zos­ła-przy-to­bie-