Dla ministra finansów najbardziej miękką pościelą jest twarda waluta.


dla-ministra-finansów-najbardziej-miękką-pościelą-jest-twarda-waluta
antoine pinaydlaministrafinansównajbardziejmiękkąpościeląjesttwardawalutadla ministraministra finansówfinansów najbardziejnajbardziej miękkąmiękką pościeląpościelą jestjest twardatwarda walutadla ministra finansówministra finansów najbardziejfinansów najbardziej miękkąnajbardziej miękką pościeląmiękką pościelą jestpościelą jest twardajest twarda walutadla ministra finansów najbardziejministra finansów najbardziej miękkąfinansów najbardziej miękką pościeląnajbardziej miękką pościelą jestmiękką pościelą jest twardapościelą jest twarda walutadla ministra finansów najbardziej miękkąministra finansów najbardziej miękką pościeląfinansów najbardziej miękką pościelą jestnajbardziej miękką pościelą jest twardamiękką pościelą jest twarda waluta

Twardą walutą nie wypycha się sienników.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Żadna waluta nie jest już pewna. Może z wyjątkiem srebrników.To, co najbardziej chce się robić, jest tym, co prawdopodobnie jest najbardziej warte robieniaNajbardziej straconym dla człowieka jest dzień, w którym się nie śmiał.