Dla mnie Bazylika świętego Piotra jest bardziej kościołem pogańskim, niż chrześcijańskim. Za dużo w nim przepychu. Za dużo złota, monumentalności. Żeby się pomodlić w ciszy, trzeba długo szukać kaplicy z Najświętszym Sakramentem.


dla-mnie-bazylika-świętego-piotra-jest-bardziej-kościołem-pogańskim-ż-chrześcijańskim-za-żo-w-nim-przepychu-za-żo-złota-monumentalnoś
stanisław musiał ksdlamniebazylikaświętegopiotrajestbardziejkościołempogańskimniżchrześcijańskimzadużonimprzepychuzłotamonumentalnościebysiępomodlićciszytrzebadługoszukaćkaplicynajświętszymsakramentemdla mniemnie bazylikabazylika świętegoświętego piotrapiotra jestjest bardziejbardziej kościołemkościołem pogańskimniż chrześcijańskimza dużodużo ww nimnim przepychuza dużodużo złotaŻeby sięsię pomodlićpomodlić ww ciszytrzeba długodługo szukaćszukać kaplicykaplicy zz najświętszymnajświętszym sakramentemdla mnie bazylikamnie bazylika świętegobazylika świętego piotraświętego piotra jestpiotra jest bardziejjest bardziej kościołembardziej kościołem pogańskimza dużo wdużo w nimw nim przepychuza dużo złotaŻeby się pomodlićsię pomodlić wpomodlić w ciszytrzeba długo szukaćdługo szukać kaplicyszukać kaplicy zkaplicy z najświętszymz najświętszym sakramentem

Nie myśl, że wiesz wszystko. Trzeba naprawdę dużo wiedzieć, żeby zrozumieć jak mało się wie. -Anonim
nie-myśl-że-wiesz-wszystko-trzeba-naprawdę-żo-wiedzieć-żeby-zrozumieć-jak-ło-ę-wie
Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie. -Władysław Biegański
jest-to-złota-zasada-w-życiu-wymagać-ło-od-świata-a-żo-od-siebie
Nie trzeba daleko szukać, by zobaczyć cud. Cóż może być bardziej nadprzyrodzonego niż larwa stająca się motylem, żółtko kurczakiem, żołądź potężnym dębem? -H. Jackson Brown
nie-trzeba-daleko-szukać-by-zobaczyć-cud-cóż-może-być-bardziej-nadprzyrodzonego-ż-larwa-stająca-ę-motylem-żółtko-kurczakiem-żołądź
do­tykam Cię słowami za dużo mówię za dużo zakłócam po­top Two­jego milczenia a po­tem mnie zawstydzasz dziś Cię pamiętam za tydzień pokocham za miesiąc znienawidzę za rok zapomnę  -banalnosc
do­tykam-cię-słowami-za-żo-mówię-za-żo-zakłócam-po­top-two­jego-milczenia-a-po­tem-mnie-zawstydzasz-dziś-cię-pamiętam-za-tydzień