Dla mnie pisanie wierszy to przede wszystkim szukanie przyjaciela, nawiązywanie kontaktu z drugim człowiekiem.


dla-mnie-pisanie-wierszy-to-przede-wszystkim-szukanie-przyjaciela-nawiązywanie-kontaktu-z-drugim-człowiekiem
jan twardowskidlamniepisaniewierszytoprzedewszystkimszukanieprzyjacielanawiązywaniekontaktudrugimczłowiekiemdla mniemnie pisaniepisanie wierszyprzede wszystkimwszystkim szukanieszukanie przyjacielanawiązywanie kontaktukontaktu zz drugimdrugim człowiekiemdla mnie pisaniemnie pisanie wierszywierszy to przedeprzede wszystkim szukaniewszystkim szukanie przyjacielanawiązywanie kontaktu zkontaktu z drugimz drugim człowiekiemdla mnie pisanie wierszypisanie wierszy to przedewierszy to przede wszystkimprzede wszystkim szukanie przyjacielanawiązywanie kontaktu z drugimkontaktu z drugim człowiekiemmnie pisanie wierszy to przedepisanie wierszy to przede wszystkimwierszy to przede wszystkim szukanienawiązywanie kontaktu z drugim człowiekiem

Wiersze są rodzajem rozmowy, w której autor chce coś przekazać z własnych przeżyć. Piszę tak, jakbym mówił do kogoś bliskiego. Dla mnie wiersz jest poszukiwaniem kontaktu z drugim człowiekiem. Chciałbym trafić do każdego. Cieszy mnie to, że wiersze rozumieją czytelnicy spoza polskiej przestrzeni, rozumieją w swoim języku.Przez higienę mózgu wystrzegam się przede wszystkim kontaktu z durniami.Chrystus był człowiekiem przede wszystkim i głównie dlatego, że Bóg pozostawił go samego, sabachtani.Szalenie łatwo zerwać łączność z człowiekiem, jest to przede wszystkim kwestia zmiany tonu.Kobieta to dla mężczyzny przede wszystkim lustro, a potem zasadzka – cały świat komplikacji.Kobieta to dla mężczyzny przede wszystkim lustro, a potem zasadzka. Cały świat komplikacji.