Dla mnie sławny jest ten, którego nazwisko można przeczytać wszędzie z wyjątkiem książki telefonicznej.


dla-mnie-sławny-jest-ten-którego-nazwisko-można-przeczytać-wszędzie-z-wyjątkiem-książki-telefonicznej
brigitte bardotdlamniesławnyjesttenktóregonazwiskomożnaprzeczytaćwszędziewyjątkiemksiążkitelefonicznejdla mniemnie sławnysławny jestjest tenktórego nazwiskonazwisko możnamożna przeczytaćprzeczytać wszędziewszędzie zz wyjątkiemwyjątkiem książkiksiążki telefonicznejdla mnie sławnymnie sławny jestsławny jest tenktórego nazwisko możnanazwisko można przeczytaćmożna przeczytać wszędzieprzeczytać wszędzie zwszędzie z wyjątkiemz wyjątkiem książkiwyjątkiem książki telefonicznejdla mnie sławny jestmnie sławny jest tenktórego nazwisko można przeczytaćnazwisko można przeczytać wszędziemożna przeczytać wszędzie zprzeczytać wszędzie z wyjątkiemwszędzie z wyjątkiem książkiz wyjątkiem książki telefonicznejdla mnie sławny jest tenktórego nazwisko można przeczytać wszędzienazwisko można przeczytać wszędzie zmożna przeczytać wszędzie z wyjątkiemprzeczytać wszędzie z wyjątkiem książkiwszędzie z wyjątkiem książki telefonicznej

Dla mnie sław­ny jest ten, które­go naz­wisko można przeczy­tać wszędzie z wyjątkiem książki telefonicznej....rządem najbliższym natury jest ten, którego osobliwy charakter najzgodniejszy jest z charakterem narodu, dla którego istnieje.Prawdę powiedziawszy, ten, kto jest wystarczająco silnie przekonany, by przeciwstawiać się tłumowi, jest raczej wyjątkiem niż zasadą, wyjątkiem podziwianym wieki później, najczęściej jednak wyśmiewanym przez współczesnych.Kubuś: To bardzo łatwe. Człowiek szczęśliwy to ten, którego szczęście zapisane jest w górze; ten więc, którego nieszczęście zapisane jest w górze, jest człowiekiem nieszczęśliwym.Ten człowiek, którego kochasz we mnie, oczywiście jest lepszy ode mnie. Ja nie jestem taki. Ale ty kochaj, a ja postaram się być lepszym, niż jestem.Młodym mężczyzną jest ten, którego kobieta może uszczęśliwić lub unieszczęśliwić. Dojrzałym ten, którego już nie może uszczęśliwić.