Dla mnie samego godzina śmierci będzie godziną narodzin do nowego wspanialszego życia.


dla-mnie-samego-godzina-śmierci-będzie-godziną-narodzin-do-nowego-wspanialszego-życia
johann gottlieb fichtedlamniesamegogodzinaśmiercibędziegodzinąnarodzindonowegowspanialszegożyciadla mniemnie samegosamego godzinagodzina śmierciśmierci będziebędzie godzinągodziną narodzinnarodzin dodo nowegonowego wspanialszegowspanialszego życiadla mnie samegomnie samego godzinasamego godzina śmiercigodzina śmierci będzieśmierci będzie godzinąbędzie godziną narodzingodziną narodzin donarodzin do nowegodo nowego wspanialszegonowego wspanialszego życiadla mnie samego godzinamnie samego godzina śmiercisamego godzina śmierci będziegodzina śmierci będzie godzinąśmierci będzie godziną narodzinbędzie godziną narodzin dogodziną narodzin do nowegonarodzin do nowego wspanialszegodo nowego wspanialszego życiadla mnie samego godzina śmiercimnie samego godzina śmierci będziesamego godzina śmierci będzie godzinągodzina śmierci będzie godziną narodzinśmierci będzie godziną narodzin dobędzie godziną narodzin do nowegogodziną narodzin do nowego wspanialszegonarodzin do nowego wspanialszego życia

Co dzień godzina ranna odradza mnie Na każdego człowieka przychodzi raz w życiu godzina, w której musi dać próbę samego siebie; każdy ma w życiu taką godzinę.Aby znaleźć miłość, nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie Twoja godzina sama wejdzie do twojego domu, życia, serca.Aby znaleźć miłość nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie Twoja godzina sama wejdzie do twojego domu, życia, serca.Aby znaleźć miłość, nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie Twoja godzina, sama wejdzie do Twojego domu, życia i serca.Sekunda jest częścią minuty, minuta częścią godziny, godzina częścią zegara, a zegar częścią życia.