Dla mnie to nic. No­we mil­le­nium, no­wy wiek czy no­wy rok. Dla mnie to jeszcze ko­lej­ny dzień, ko­lej­na noc. Słońce, księżyc, gwiaz­dy po­zos­taną te same.


dla-mnie-to nic-no­we mil­­nium-no­wy-wiek-czy-no­wy-rok-dla mnie-to jeszcze-ko­lej­ny-dzień-ko­lej­na-noc-słoń księżyc
dalajlamadlamnieto nicno­we mil­le­niumno­wywiekczyrokdla mnieto jeszczeko­lej­nydzieńko­lej­nanocsłońce księżycgwiaz­dypo­zos­tanąte samedla mniemnie to nicno­wy wiekwiek czyczy no­wyno­wy rokdla mnie to jeszczeto jeszcze ko­lej­nyko­lej­ny dzieńko­lej­na nocgwiaz­dy po­zos­tanąpo­zos­taną te samedla mnie to nicno­wy wiek czywiek czy no­wyczy no­wy rokdla mnie to jeszcze ko­lej­nyto jeszcze ko­lej­ny dzieńgwiaz­dy po­zos­taną te same

Dla mnie to nic. Nowe milenium, nowy wiek czy nowy rok. Dla mnie to jeszcze kolejny dzień, kolejna noc. Słońce, księżyc, gwiazdy pozostaną te same. -Dalajlama
dla-mnie-to-nic-nowe-milenium-nowy-wiek-czy-nowy-rok-dla-mnie-to-jeszcze-kolejny-dzień-kolejna-noc-słoń-księżyc-gwiazdy-pozostaną-te-same