Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych.


dla-moich-polaków-nie-rzeczy-niemożliwych
napoleon bonapartedlamoichpolakównierzeczyniemożliwychdla moichmoich polakówpolaków nienie mama rzeczyrzeczy niemożliwychdla moich polakówmoich polaków niepolaków nie manie ma rzeczyma rzeczy niemożliwychdla moich polaków niemoich polaków nie mapolaków nie ma rzeczynie ma rzeczy niemożliwychdla moich polaków nie mamoich polaków nie ma rzeczypolaków nie ma rzeczy niemożliwych

Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy! Dla chcące­go nic trud­ne­go? O nie… Lecz jeśli w og­rodzie je­go duszy kwit­nie wiara… Pochop­ność myśli do snu kładzie cier­pli­wość… A ser­ce od­wagą pok­rze­pia determinacja… Wte­dy – tak, dla chcące­go nie ma rzeczy niemożliwych. Inaczej, chcący na zaw­sze po­zos­ta­nie tyl­ko marzycielem… Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.Jezus jest Mistrzem rzeczy niemożliwych.Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie.Pat­rząc zaw­sze przed siebie, myśląc o tym, jak zro­bić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych.