Dla nas Czeczenia jest jak długotrwała choroba.


dla-nas-czeczenia-jest-jak-długotrwała-choroba
michaił gorbaczowdlanasczeczeniajestjakdługotrwałachorobadla nasnas czeczeniaczeczenia jestjest jakjak długotrwaładługotrwała chorobadla nas czeczenianas czeczenia jestczeczenia jest jakjest jak długotrwałajak długotrwała chorobadla nas czeczenia jestnas czeczenia jest jakczeczenia jest jak długotrwałajest jak długotrwała chorobadla nas czeczenia jest jaknas czeczenia jest jak długotrwałaczeczenia jest jak długotrwała choroba

Czy­ny Nas ra­nią Smut­ny jest to czas dla Nas W Nas jest nadzieja ......:( 17.03.2015. ..de­dy­ko­wa­ny dla M... றiℓℓ...Nadmiar ambicji to choroba pychy i samouwielbienia, jej niedomiar to choroba lęku i niepełnej wartości.Poezja jest chorobą niektórych ludzi, podobnie jak perła jest cierpieniem ostrygi.Gdy pieniędzy nie sta­je, ho­nor jest niczym in­nym, jak chorobą.Sztuka długotrwała, życie krótkie.Religie to choroba i źródło nieopisanej nędzy dla ludzkości.