Dla niejednego człowieka łatwiej jest spełnić przysługę, niż ją przyjąć. Najczęściej wchodzi tu w grę podrażniona ambicja. Człowiek lubi być niezależny i jak najwięcej zawdzięczać sobie. Nie lubi prosić ani okazywać wdzięczności. Jest w tym po prostu brak poczucia rzeczywistości: nawet najbardziej niezależny człowiek na każdym kroku w swym bytowaniu i w swoim działaniu uzależniony jest od drugich.


dla-niejednego-człowieka-łatwiej-jest-spełć-przysługę-ż-ją-przyjąć-najczęściej-wchodzi-w-grę-podrażniona-ambicja-człowiek-lubi-być
tadeusz olszańskidlaniejednegoczłowiekałatwiejjestspełnićprzysługęniżprzyjąćnajczęściejwchodzigrępodrażnionaambicjaczłowieklubibyćniezależnyjaknajwięcejzawdzięczaćsobienieprosićaniokazywaćwdzięcznościjesttympoprostubrakpoczuciarzeczywistościnawetnajbardziejczłowieknakażdymkrokuswymbytowaniuswoimdziałaniuuzależnionyoddrugichdla niejednegoniejednego człowiekaczłowieka łatwiejłatwiej jestjest spełnićspełnić przysługęją przyjąćnajczęściej wchodziwchodzi tuw gręgrę podrażnionapodrażniona ambicjaczłowiek lubilubi byćbyć niezależnyniezależny ii jakjak najwięcejnajwięcej zawdzięczaćzawdzięczać sobienie lubilubi prosićprosić aniani okazywaćokazywać wdzięcznościjest ww tymtym popo prostuprostu brakbrak poczuciapoczucia rzeczywistościnawet najbardziejnajbardziej niezależnyniezależny człowiekczłowiek nana każdymkażdym krokukroku ww swymswym bytowaniubytowaniu iw swoimswoim działaniudziałaniu uzależnionyuzależniony jestjest odod drugichdla niejednego człowiekaniejednego człowieka łatwiejczłowieka łatwiej jestłatwiej jest spełnićjest spełnić przysługęniż ją przyjąćnajczęściej wchodzi tuwchodzi tu wtu w gręw grę podrażnionagrę podrażniona ambicjaczłowiek lubi byćlubi być niezależnybyć niezależny iniezależny i jaki jak najwięcejjak najwięcej zawdzięczaćnajwięcej zawdzięczać sobienie lubi prosićlubi prosić aniprosić ani okazywaćani okazywać wdzięcznościjest w tymw tym potym po prostupo prostu brakprostu brak poczuciabrak poczucia rzeczywistościnawet najbardziej niezależnynajbardziej niezależny człowiekniezależny człowiek naczłowiek na każdymna każdym krokukażdym kroku wkroku w swymw swym bytowaniuswym bytowaniu ibytowaniu i wi w swoimw swoim działaniuswoim działaniu uzależnionydziałaniu uzależniony jestuzależniony jest odjest od drugich

Człowiek, który nikogo nie lubi, szczęśliwszy jest niż ten, którego nikt nie lubi. -Anonim
człowiek-który-nikogo-nie-lubi-szczęśliwszy-jest-ż-ten-którego-nikt-nie-lubi
Zbyt słodkich owoców nie lubi wojownik; dlatego lubi kobietę, bo gorzką jest nawet najsłodsza z kobiet. -Friedrich Nietzsche
zbyt-słodkich-owoców-nie-lubi-wojownik-dlatego-lubi-kobietę-bo-gorzką-jest-nawet-najsłodsza-z-kobiet
Człowiek jest najbardziej uzależniony od swojego odbicia w duszy innego człowieka, choćby ta dusza była kretyniczna. -Witold Gombrowicz
człowiek-jest-najbardziej-uzależniony-od-swojego-odbicia-w-duszy-innego-człowieka-choćby-dusza-była-kretyniczna
Ten, kto ma sojuszników, nie jest całkiem niezależny. -Harold Wilson
ten-kto-sojuszników-nie-jest-całkiem-niezależny
Człowiek nie wytworzył sobie jeszcze ideału, za który by było warto umierać, ale lubi w ogóle za coś umierać. I to jest na razie najlepsze. -Karol Irzykowski
człowiek-nie-wytworzył-sobie-jeszcze-ideału-za-który-by-było-warto-umierać-ale-lubi-w-ogó-za-coś-umierać-i-to-jest-na-razie-najlepsze
Człowiek, który lubi swój zawód, zawsze wybić się musi. Kto szuka tylko chleba w swoim zawodzie, ten chleb może znajdzie, ale pustki w życiu tym sposobem nie wypełni. -Władysław Biegański
człowiek-który-lubi-swój-zawód-zawsze-wybić-ę-musi-kto-szuka-tylko-chleba-w-swoim-zawodzie-ten-chleb-może-znajdzie-ale-pustki-w-życiu-tym