Dla Polski wolę kilka karabinów maszynowych niż cały stos egzemplarzy Marksowskiego Kapitału.


dla-polski-wolę-kilka-karabinów-maszynowych-ż-cały-stos-egzemplarzy-marksowskiego-kapitału
józef piłsudskidlapolskiwolękilkakarabinówmaszynowychniżcałystosegzemplarzymarksowskiegokapitałudla polskipolski wolęwolę kilkakilka karabinówkarabinów maszynowychmaszynowych niżniż całycały stosstos egzemplarzyegzemplarzy marksowskiegomarksowskiego kapitałudla polski wolępolski wolę kilkawolę kilka karabinówkilka karabinów maszynowychkarabinów maszynowych niżmaszynowych niż całyniż cały stoscały stos egzemplarzystos egzemplarzy marksowskiegoegzemplarzy marksowskiego kapitałudla polski wolę kilkapolski wolę kilka karabinówwolę kilka karabinów maszynowychkilka karabinów maszynowych niżkarabinów maszynowych niż całymaszynowych niż cały stosniż cały stos egzemplarzycały stos egzemplarzy marksowskiegostos egzemplarzy marksowskiego kapitałudla polski wolę kilka karabinówpolski wolę kilka karabinów maszynowychwolę kilka karabinów maszynowych niżkilka karabinów maszynowych niż całykarabinów maszynowych niż cały stosmaszynowych niż cały stos egzemplarzyniż cały stos egzemplarzy marksowskiegocały stos egzemplarzy marksowskiego kapitału

Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle.Rano budzimy się w Miłości, cały dzień trwamy w Miłości, to znaczy wypełniamy wolę Boga pod jego wejrzeniem, z Nim, w Nim i dla Niego samego.Socjalistycznej Polski, bratniej Polski nie opuścimy w biedzie i nie damy jej skrzywdzić!Listopad to dla Polski niebezpieczna pora.Bohaterski opór, jaki naród polski stawiał w ostatnich dwóch latach, jest natchnieniem nie tylko dla Ameryki, ale dla wszystkich ludów miłujących wolność.Ptak i klatka są dla siebie stworzeni. Ale człowiek nie chce klatki mniejszej niż cały świat.