Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psa.


dla-psa-jego-pan-jest-napoleonem-stąd-ę-bierze-nieustająca-popularność-psa
aldous huxleydlapsajegopanjestnapoleonemstądsiębierzenieustającapopularnośćpsadla psapsa jegojego panpan jestjest napoleonemstąd sięsię bierzebierze nieustającanieustająca popularnośćpopularność psadla psa jegopsa jego panjego pan jestpan jest napoleonemstąd się bierzesię bierze nieustającabierze nieustająca popularnośćnieustająca popularność psadla psa jego panpsa jego pan jestjego pan jest napoleonemstąd się bierze nieustającasię bierze nieustająca popularnośćbierze nieustająca popularność psadla psa jego pan jestpsa jego pan jest napoleonemstąd się bierze nieustająca popularnośćsię bierze nieustająca popularność psa

Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa.Nie boi się wilk psa, tyl­ko szcze­kania jego.Kochasz swo­jego psa? A więc jes­teś człowiekiem.Umiarkowana ilość pcheł jest dobra dla psa: nie pozwala mu ponuro rozmyślać o swojej psiej doli.Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić dla kogo właściwie są wywieszki Money will buy a pretty good dog but it won't buy the wag of his tail - możesz kupić dobrego psa, ale nie kupisz merdania jego ogona.