Dla Rosjan psychologicznie jest ważne, aby przeciwstawiać się Amerykanom.


dla-rosjan-psychologicznie-jest-ważne-aby-przeciwstawiać-ę-amerykanom
richard edgar pipesdlarosjanpsychologiczniejestważneabyprzeciwstawiaćsięamerykanomdla rosjanrosjan psychologiczniepsychologicznie jestjest ważneaby przeciwstawiaćprzeciwstawiać sięsię amerykanomdla rosjan psychologicznierosjan psychologicznie jestpsychologicznie jest ważneaby przeciwstawiać sięprzeciwstawiać się amerykanomdla rosjan psychologicznie jestrosjan psychologicznie jest ważneaby przeciwstawiać się amerykanomdla rosjan psychologicznie jest ważne

• Dla miłości nie jest ważne, aby ludzie do siebie pa­sowa­li, ale by by­li ra­zem szczęśliwi.Dla miłości nie jest ważne, aby ludzie do siebie pasowali, ale by byli razem szczęśliwi.Nie to jest ważne, aby krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość.Nie ma sensu przeciwstawiać telewizji filmowi. Jedno jest przedłużeniem drugiego. Ale przedłużeniem, którego granice trudne są dla nas jeszcze do poznania.