Dla większości mężczyzn poprawić się znaczy zmienić wady.


dla-większoś-mężczyzn-poprawić-ę-znaczy-zmienić-wady
wolterdlawiększościmężczyznpoprawićsięznaczyzmienićwadydla większościwiększości mężczyznmężczyzn poprawićpoprawić sięsię znaczyznaczy zmienićzmienić wadydla większości mężczyznwiększości mężczyzn poprawićmężczyzn poprawić siępoprawić się znaczysię znaczy zmienićznaczy zmienić wadydla większości mężczyzn poprawićwiększości mężczyzn poprawić sięmężczyzn poprawić się znaczypoprawić się znaczy zmienićsię znaczy zmienić wadydla większości mężczyzn poprawić sięwiększości mężczyzn poprawić się znaczymężczyzn poprawić się znaczy zmienićpoprawić się znaczy zmienić wady

Dla większości mężczyzn poprawić się, znaczy zmienić wady.Zawrzeć małżeństwo z rozsądku znaczy w większości wypadków zebrać wszystek swój rozum dla popełnienia najbardziej szalonego czynu, jakiego dokonać może człowiek.To zabawne ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy które każdy mężczyzna potrafi i robi dokładnie tak samo, upijanie się i spłodzenie syna.To zabawne ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy, które każdy mężczyzna potrafi i robi dokładnie tak samo, upijanie się i spłodzenie syna.To zabawne, ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy, które każdy mężczyzna potrafi i robi dokładnie tak samo: upijanie się i spłodzenie syna.To za­baw­ne, ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy, które każdy mężczyz­na pot­ra­fi i ro­bi to dokład­nie tak sa­mo, upi­janie się i spłodze­nie syna.