Dla większości mężczyzn poprawić się, znaczy zmienić wady.


dla-większoś-mężczyzn-poprawić-ę-znaczy-zmienić-wady
wolterdlawiększościmężczyznpoprawićsięznaczyzmienićwadydla większościwiększości mężczyznmężczyzn poprawićpoprawić sięznaczy zmienićzmienić wadydla większości mężczyznwiększości mężczyzn poprawićmężczyzn poprawić sięznaczy zmienić wadydla większości mężczyzn poprawićwiększości mężczyzn poprawić siędla większości mężczyzn poprawić się

Dla większości mężczyzn poprawić się znaczy zmienić wady.Zawrzeć małżeństwo z rozsądku znaczy w większości wypadków zebrać wszystek swój rozum dla popełnienia najbardziej szalonego czynu, jakiego dokonać może człowiek.To zabawne ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy które każdy mężczyzna potrafi i robi dokładnie tak samo, upijanie się i spłodzenie syna.To zabawne ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy, które każdy mężczyzna potrafi i robi dokładnie tak samo, upijanie się i spłodzenie syna.To zabawne, ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy, które każdy mężczyzna potrafi i robi dokładnie tak samo: upijanie się i spłodzenie syna.To za­baw­ne, ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy, które każdy mężczyz­na pot­ra­fi i ro­bi to dokład­nie tak sa­mo, upi­janie się i spłodze­nie syna.