Dla zakochanego - ja jestem ja, ty jesteś ty, my jesteśmy my. A wszyscy inni są obcy.


dla-zakochanego-ja-jestem-ja-ty-jesteś-ty-my-jesteśmy-my-a-wszyscy-inni-są-obcy
robert louis stevensondlazakochanegojajestemjatyjesteśtymyjesteśmymywszyscyinniobcydla zakochanegozakochanegojaja jestemjestem jaty jesteśjesteś tymy jesteśmyjesteśmy mywszyscy inniinni sąsą obcydla zakochanegoja jestemja jestem jaty jesteś tymy jesteśmy mya wszyscy inniwszyscy inni sąinni są obcyja jestem jaa wszyscy inni sąwszyscy inni są obcya wszyscy inni są obcy

Wszyscy jesteśmy robakami, ale wolno mi chyba wierzyć, że jestem robaczkiem świętojańskim.Wszyscy kochają zakochanego.Wszyscy jesteśmy zerem dla robaków.Wszyscy jesteśmy psychiczni, ale nie wszyscy zdiagnozowani.Jesteś powołaniem, czy inni cię powołali? Jeśli powołali cię inni, to znaczy, że byłeś w jakiś sposób zniewolony.Świat znika w oczach rozkochanej kobiety. Jeden tylko człowiek jest dla niej na świecie, to jest jej kochanek, przy którym giną wszyscy inni.