Dla zjednoczenia z Bogiem należy poświęcić wszystko.


dla-zjednoczenia-z-bogiem-należy-poświęć-wszystko
albert chmielowskidlazjednoczeniabogiemnależypoświęcićwszystkodla zjednoczeniazjednoczenia zz bogiembogiem należynależy poświęcićpoświęcić wszystkodla zjednoczenia zzjednoczenia z bogiemz bogiem należybogiem należy poświęcićnależy poświęcić wszystkodla zjednoczenia z bogiemzjednoczenia z bogiem należyz bogiem należy poświęcićbogiem należy poświęcić wszystkodla zjednoczenia z bogiem należyzjednoczenia z bogiem należy poświęcićz bogiem należy poświęcić wszystko

Wszystko należy poświęcić człowiekowi. Tylko nie innych ludzi.Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.Poświęcić siebie samego to nie sztuka, trudniej, poświęcić kogoś, kogo się kocha.To jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić.Należy czynić wszystko najlepiej, jak to możliwe; kochać wolność nade wszystko i nigdy nie zdradzać prawdy.Są wartości, dla których warto życie poświęcić.